בודק שכר מוסמך

משפטי

תפקידו של בודק שכר הוא לערוך בדיקות תקופתיות ולבחון שלא מתקיימת הפרת זכויות עובדים. כמעסיקים, לא תמיד אתם מכירים את כל תקנות וחוקי ההעסקה. כאשר מתבצעת מולכם ביקורת, עליכם להזמין בודק שכר מוסמך שיחקור את האמת, יספק דו"ח ויעזור לכם לעבור את הביקורת.

ביקורת משרד העבודה

הגברת העקיפה והפיקוח מצד משרד העבודה יחד עם תלונות ישירות של עובדים, דורשת ממעסיקים רבים לבצע בחינה של תנאי ההעסקה. בודק שכר מוסמך בוחן לעומק את תנאי ההעסקה, האם מתקיימת עמידה בחוזים ובוחן שאלו מלכתחילה תואמים לחוק.

הרקע בדרך להתמחות בתחום

בודק שכר יהיה בעל רקע קודם בתחום החשבונאות. הוא יכול להיות חשב שכר או רואה חשבון שעסק בתחום מספיק זמן כדי לגשת ללימודי הבודק.

כמו כן הניסיון הקודם יכול להיות בתחום עריכת דין, ביקורת פנימית ייעוץ מס וכלכלן. כל זאת בתנאי שוועדת הקבלה ללימודי בודק שכר קבעה כי הרקע של אותו אדם מתאים למסלול הלימוד.

כמעסיקים, אתם יכולים להזמין את הבודק ברגע שבוצעה מולכם ביקורת עליה אתם מתבקשים להשיב תוך 30 יום. לחילופין, תוכלו לקבל אישור בודק שכר בבדיקה תקופתית שתחליטו לבצע בעצמכם.

כדאי לזכור כי חוקי התעסוקה מורכבים והפרתם יכולה להתבצע גם בתמימות. מבחינת החוק, להפרה זו יש משמעות רבה ואתם יכולים להגן על עצמכם על ידי ביצוע בדיקה יזומה.

בודק שכר בוחן את תנאי התעסוקה לעומק

תפקידו של בודק שכר הוא לבחון את תנאי התעסוקה לרבות התשלומים לעובדים, ימי החופשה, הפרשות לפנסיה וכי החוזים בין המעסיק לעובדים מתקיימים. לשם כך יבקש הבודק לראות תלושי משכורת, לשוחח עם העובדים ולבדוק את החוזים.

בודק שכר אמנם מגיע מטעם המעסיק, אך עליו לשמור על אובייקטיביות, סודיות ולרכז את המידע שאסף לדו"ח מפורט.

כמעסיק, במידה ויזמת את הבדיקה, תהיה לך אפשרות לתקן הפרות שכר, אם בוצעו. במידה ובשלב מאוחר יותר תתבצע מולך ביקורת של משרד התעסוקה, תוכל להשתמש בדו"חות שכבר קיבלת בבדיקה היזומה שנערכה עבורך.

בחירת בודק שכר מוסמך

בחודש יוני, 2012 נכנס לתוקפו חוק הגברת האכיפה על דיני העבודה שאושר בשנת 2011. החוק נועד להגביר את האכיפה הנעשית על המעסיקים ובשנת 2019 הטיל משרד העבודה מעל ל-3200 התראות מנהלתיות, 161 כתבי אישום ש-25 מהם הסתיימו בגזר דין. בסך הכל בשנה זו הוטלו עיצומים כספיים בסך כולל של כ-200 מיליון ₪ על מעסיקים שהפרו את תנאי והסכמי העבודה.

מנתונים אלו אפשר להבין כי כמעסיקים עליכם להכיר את החוק, לפעול על פיו ובמידה והחלה מולכם ביקורת, עליכם לפעול במהירות וביעילות. בודק שכר מוסמך יישכר מטעמכם והוא יבצע בדיקה מעמיקה של תנאי העבודה, המשכורות, הפרשות ויספק לכם דו"ח בו תוכלו להשתמש בתהליך. במידה ולא התגלו בעיות, תוכלו להשתמש בדו"ח כפי שהוא כדי להגן על עצמכם. במידה והתגלו הפרות, תוכלו לתקנן בהקדם ולדווח על כך.

לא רק בתקופת בדיקה

בודק שכר יכול לעזור לכם לפעול על פי החוק. כמעסיקים, אתם יכולים להזמין אותו לבדיקה תקופתית ולהשתמש בדו"ח שיופק כדי לתקן הפרות, אם אלו נמצאו.

כדאי לזכור, כי חוקי ההעסקה מורכבים ולכן לא פעם מעסיקים לא מודעים לכך שהם פועלים שלא על פי החוק. כאן נכנס הבודק שיכול לבחון את התנאים, ההסכמים ושאתם לא מבצעים הפרת שעלולות לפגוע בכם בעתיד.

כשאתם מזמינים בודק שכר חשוב לבדוק את ניסיונו הקודם, לתת לו לעבוד ללא לחצים ולדאוג שיעביר את הדו"ח והממצאים רק לאנשי המפתח הרלוונטיים, שנקבעו מבעוד מועד.